MITÄ ON TYÖNOHJAUS?

Työnohjaus on prosessi jossa tavataan ohjaajan kanssa 3 – 6 viikon välein. Ohjauskertojen kesto ja määrä määritellään tarpeen mukaan. Työnohjaukselle asetetaan alussa selkeät määritellyt tavoitteet. Työnohjaus auttaa selviytymään erilaisissa muutostilanteissa, ehkäisee työssä uupumista ja on keino löytää erilaisia toimintatapoja ja ajatusmalleja työntekijänä. Työnohjaus voi toteutua yksilö-, ryhmä- tai yhteisötyönohjauksena. 
 

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus tarkoittaa esimerkiksi asiantuntija- tai johtotehtävässä toimivan henkilön omaa henkilökohtaista ohjausta. Yksilötyönohjaus auttaa myös työntekijää. jolla on tarvetta pohtia omaa työtä ja siihen liittyviä tunteita. 
 

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaus voi muodostua henkilöistä, joilla on samankaltaisia työtilanteita tai jotka toimivat työssään yhdessä, esimerkiksi saman organisaation esimiehiä tai samassa työyksikössä ryhmänä tai tiiminä toimivia asiantuntijoita. Ryhmätyönohjaus antaa mahdollisuuden tarkastella ryhmän toimintatapoja ja niiden kehittämistä. Ryhmätyönohjaus auttaa ohjattavia luomaan yhteistä kulttuuria työhön.
 

Yhteisötyönohjaus

Yhteisötyönohjaus koostuu koko työyhteisöstä. Yhteisötyönohjaus kehittää koko työyhteisön vuorovaikutustaitoja ja tuo esiin erilaisia työyhteisössä olevia voimavaroja.
 

Johdon työnohjaus

Johdon työnohjaus on tarkoitettu johtamis- ja esimiesasemassa toimiville. Se voi toteutua joko yksilö- tai ryhmätyönohjauksena. Tavoitteena on tutkia omia johtamis- ja esimiestaitoja sekä vahvistaa omaa perustehtävää johtamisessa. Työnohjaus auttaa myös purkamaan työn mukanaan tuomaa henkistä kuormitusta.

YHTEYSTIEDOT: Nina Heiskanen, 044 5436 437, nina.heiskanen [at] seleko.fi