SELEKO  KY
TYÖNOHJAUS- , TYÖYHTEISÖSOVITTELU-
JA KOULUTUSPALVELUT

YKSILÖ-, RYHMÄ- JA YHTEISÖTYÖNOHJAUS

Seleko työnohjaus selkeyttää työntekijää tunnistamaan tarkoituksenmukaisia tapoja toimia erilaisissa työntilanteissa, saavuttamaan työssään omat tavoitteensa sekä organisaation hänelle asettamat tavoitteet. Seleko työnohjaus on myös keino löytää vaihtoehtoisia näkökulmia työhön, vahvistaa työssä jaksamista sekä edistää voimavarojen löytymistä haastavissa työtilanteissa. 

Seleko työnohjaus ei ole suoria ohjeita tai neuvoja, vaan luottamuksellista keskustelua työntekijän määrittelemistä työhön liittyvissä asioissa. Seleko työnohjaus pohjautuu siihen, että työntekijällä on olemassa ammattitaito, viisaus ja osaaminen työhön - Selekon tehtävänä on auttaa työntekijää ottamaan ne käyttöön työssään.

Selekon työnohjauspalveluiden toiminta-alueena on Kuopio, Varkaus ja Iisalmi sekä niiden ympäristökunnat.

SOVITTELU

Työyhteisösovittelu on tehokas ja nopea interventio tulehtuneisiin tilanteisiin. Sovittelussa etsitään syyllisen sijaan ratkaisua ja uusia toimintamalleja joihin työyhteisö sitoutuu. Jopa 94 % sovittelun käyneistä ovat päätyneet ratkaisuun. Se on konfliktinhallintamenetelmä, jossa ulkopuolinen sovittelija auttaa riidan molempia osapuolia löytämään tyydyttävän ratkaisun. 

Selekon Työyhteisösovittelupalvelut ovat koko maan alueella.

KOULUTUSPALVELUT

Seleko tarjoaa erilaisia hyvinvointiin liittyviä koulutustilaisuuksia huomioiden tilaajan tarpeen. Selekon kautta on mahdollista toivoa koulutusta omiin tarpeisiin räätälöitynä. Etsimme sopivat kouluttajat tarpeen mukaan. Ota yhteyttä ja kysy lisää.
 

 

YHTEYSTIEDOT: Nina Heiskanen, 044 5436 437, nina.heiskanen [at] seleko.fi